CCE_Logo_FarnisborvOlomouci_H_Black

Ben Roll v Olomouci

Kdy: 06. 11. 2022
V kolik: 9.00
Kde: Evangelický kostel, Olomouc, Blahoslavova 1
Společné bohoslužby s hostem Benjaminem Rollem

V neděli 6. listopadu2022 v 9 hodin

vás srdečně zveme na

společné bohoslužby se sousedními sbory

v Hranicích, Přerově, Prostějově a Šternberku

Bohoslužby s vysluhováním svaté večeře Páně povede

vikář Benjamin Roll z Prahy

 

V 10 hodin se setkáme s naším hostem k besedě na tato témata:

Současná reforma církve z pohledu začínajícího kazatele

Křesťan a politika

 

Na závěr společného setkání všechny srdečně zveme ke společnému obědu.

 

Kdo je Benjamin Roll?

Čerstvý absolvent ETK UK Praha, vikář z pražského sboru U Klimenta, spoluzakladatel a bývalý předseda spolku „Milion chvilek“.

 

pozvánka ke stažení

 

O NÁS

Jsme křesťané, hlásící se k protestantské tradici. Chceme se s druhými dělit o principy své víry a křesťanskou víru nabízet všem, kdo o ni projeví zájem. Slovo křesťan pochází od jména Kristus. Toho vyznáváme jako živého Božího Syna a Spasitele s ním spojujeme svou osobní naději i naději pro náš svět. Vlastní obsah křesťanské víry vyznáváme nejčastěji slovy Apoštolského vyznání víry.

Součástí naší činnosti je nabídka duchovního poradenství a doprovázení pro všechny, kdo hledají odpovědi na své životní otázky, nebo řeší závažné životní problémy. Součástí toho bývá zřetel na Písmo svaté a také modlitba. V neposlední řadě patří k naší činnosti také charitativní služba a péče o všelijak potřebné lidi.

 

Co konkrétně děláme? Základem jsou bohoslužby každou neděli v 9 hodin. Po nich se scházíme k setkáním u kávy. Paralelně s nimi probíhá výuka dětí v nedělní škole ve dvou věkových skupinkách. Na prahu dospělosti konáme tzv. konfirmaci, což je první osobní vyznání víry v životě a přiznání se ke křtu, který proběhl v nejranějším věku. Pravidelně se schází skupinka dětí, dorostu a mládeže. Svoje schůzky má i střední generace, seniorklub, konáme letní tábory a sborové rekreace. V našem kostele je možné uzavřít manželství po předchozí předmanželské přípravě. A samozřejmě doprovázíme pozůstalé v souvislosti s úmrtím jejich blízkých.

 

Náš sbor jistě není uzavřenou komunitou, ale srdečně zveme každého k účasti na sborovém životě. Snažíme se mezi sebou vytvářet vztahy důvěry, vzájemné úcty, lásky a solidárnosti. Současně víme, že ne vždy se nám to stoprocentně daří a že jsme zkrátka jen chybující lidé.

 

Ve sboru působí farář spolu s i funkčním čtrnáctičlenným staršovstvem, které celý sbor řídí a vede po stránce duchovní, ale i hospodářské i stavební.