CCE_Logo_FarnisborvOlomouci_H_Black

KALENDÁŘ

Prosinec 2022
PoÚtStČtSoNe
28
29
18.00 Biblická hodina
30
18.00 Modlitby za Ukrajinu
19.00 Sešlost
1
Kurz ETF - Církevní dějiny
2
17.00 Dorost
18.00 Mládež
3
15.00 Setkání s Václavem Vackem
4
2. adventní neděle
9.00 Bohoslužby s večeří Páně
5
18.00 Schůze staršovstva
6
18.00 Biblická hodina
7
8
9
17.00 Dorost
18.00 Mládež
10
11
3. adventní neděle
9.00 Bohoslužby
16.00 Adventní burza
Koncert skupiny Oboroh
12
13
18.00 Biblická hodina
14
15
16
17.00 Dorost
18.00 Mládež
17
18
4. adventní neděle
9.00 Bohoslužby
19
20
21
22
23
24
25
Boží hod vánoční
9.00 Bohoslužby s večeří Páně
26
2. svátek vánoční - mučedníka Štěpána
9.00 Bohoslužby s večeří Páně
27
28
29
30
31
1

O NÁS

Jsme křesťané, hlásící se k protestantské tradici. Chceme se s druhými dělit o principy své víry a křesťanskou víru nabízet všem, kdo o ni projeví zájem. Slovo křesťan pochází od jména Kristus. Toho vyznáváme jako živého Božího Syna a Spasitele s ním spojujeme svou osobní naději i naději pro náš svět. Vlastní obsah křesťanské víry vyznáváme nejčastěji slovy Apoštolského vyznání víry.

Součástí naší činnosti je nabídka duchovního poradenství a doprovázení pro všechny, kdo hledají odpovědi na své životní otázky, nebo řeší závažné životní problémy. Součástí toho bývá zřetel na Písmo svaté a také modlitba. V neposlední řadě patří k naší činnosti také charitativní služba a péče o všelijak potřebné lidi.

 

Co konkrétně děláme? Základem jsou bohoslužby každou neděli v 9 hodin. Po nich se scházíme k setkáním u kávy. Paralelně s nimi probíhá výuka dětí v nedělní škole ve dvou věkových skupinkách. Na prahu dospělosti konáme tzv. konfirmaci, což je první osobní vyznání víry v životě a přiznání se ke křtu, který proběhl v nejranějším věku. Pravidelně se schází skupinka dětí, dorostu a mládeže. Svoje schůzky má i střední generace, seniorklub, konáme letní tábory a sborové rekreace. V našem kostele je možné uzavřít manželství po předchozí předmanželské přípravě. A samozřejmě doprovázíme pozůstalé v souvislosti s úmrtím jejich blízkých.

 

Náš sbor jistě není uzavřenou komunitou, ale srdečně zveme každého k účasti na sborovém životě. Snažíme se mezi sebou vytvářet vztahy důvěry, vzájemné úcty, lásky a solidárnosti. Současně víme, že ne vždy se nám to stoprocentně daří a že jsme zkrátka jen chybující lidé.

 

Ve sboru působí farář spolu s i funkčním čtrnáctičlenným staršovstvem, které celý sbor řídí a vede po stránce duchovní, ale i hospodářské i stavební.