CCE_Logo_FarnisborvOlomouci_H_Black

KALENDÁŘ

Březen 2023
PoÚtStČtSoNe
27
28
18.00 Biblická hodina
1
18.00 Modlitby za Ukrajinu
2
9.00 Senior klub
3
4
5
2. postní
9.00 Bohoslužby s večeří Páně
6
18.00 Staršovstvo
7
18.00 Biblická hodina
8
18.00 Modlitby za Ukrajinu
19.00 Sešlost
9
14.00 Kurz ETF
10
17.00 Dorost, konfirmandi
18.00 Mládež
11
16.00 Rozloučení s Jakubem Dürrem
12
3. postní
9.00 Bohoslužby
10.00 Americká skupina
13.00 Bohoslužby v DD Chválkovice
14.30 Bohoslužby v DD Hrubá Voda
13
14
15
18.00 Modlitby za Ukrajinu
16
14.00 Senior klub
17
17.00 Dorost, konfirmandi
18.00 Mládež
18
19
4.postní
9.00 Bohoslužby
Výroční sborové shromáždění, společný oběd
20
21
18.00 Biblická hodina
22
18.00 Modlitby za Ukrajinu
19.00 Sešlost
23
18.00 Setkání mužů
24
17.00 Dorost, konfirmandi
18.00 Mládež
25
26
5.postní
9.00 Bohoslužby
27
28
18.00 Biblická hodina
29
18.00 Modlitby za Ukrajinu
30
31
17.00 Dorost, konfirmandi
18.00 Mládež
1
2
Květná neděle
9.00 Bohoslužby s večeří Páně
13.00 Bohoslužby v DD Chválkovice
14.30 Bohoslužby v DD Hrubá Voda

O NÁS

Jsme křesťané, hlásící se k protestantské tradici. Chceme se s druhými dělit o principy své víry a křesťanskou víru nabízet všem, kdo o ni projeví zájem. Slovo křesťan pochází od jména Kristus. Toho vyznáváme jako živého Božího Syna a Spasitele s ním spojujeme svou osobní naději i naději pro náš svět. Vlastní obsah křesťanské víry vyznáváme nejčastěji slovy Apoštolského vyznání víry.

Součástí naší činnosti je nabídka duchovního poradenství a doprovázení pro všechny, kdo hledají odpovědi na své životní otázky, nebo řeší závažné životní problémy. Součástí toho bývá zřetel na Písmo svaté a také modlitba. V neposlední řadě patří k naší činnosti také charitativní služba a péče o všelijak potřebné lidi.

 

Co konkrétně děláme? Základem jsou bohoslužby každou neděli v 9 hodin. Po nich se scházíme k setkáním u kávy. Paralelně s nimi probíhá výuka dětí v nedělní škole ve dvou věkových skupinkách. Na prahu dospělosti konáme tzv. konfirmaci, což je první osobní vyznání víry v životě a přiznání se ke křtu, který proběhl v nejranějším věku. Pravidelně se schází skupinka dětí, dorostu a mládeže. Svoje schůzky má i střední generace, seniorklub, konáme letní tábory a sborové rekreace. V našem kostele je možné uzavřít manželství po předchozí předmanželské přípravě. A samozřejmě doprovázíme pozůstalé v souvislosti s úmrtím jejich blízkých.

 

Náš sbor jistě není uzavřenou komunitou, ale srdečně zveme každého k účasti na sborovém životě. Snažíme se mezi sebou vytvářet vztahy důvěry, vzájemné úcty, lásky a solidárnosti. Současně víme, že ne vždy se nám to stoprocentně daří a že jsme zkrátka jen chybující lidé.

 

Ve sboru působí farář spolu s i funkčním čtrnáctičlenným staršovstvem, které celý sbor řídí a vede po stránce duchovní, ale i hospodářské i stavební.