CCE_Logo_FarnisborvOlomouci_H_Black

Punč s Dobrotrhem

Kdy: 11. 12. 2022
V kolik: 16.00 – 18.00
Kde: Evangelický kostel
Přijďte podpořit DOBROU věc za DOBRÝM účelem

Vás srdečně zveme na náš

 

Adventní punč s Dobrotrhem

 

NEDĚLE 11. PROSINCE 2022

od 16 do 18 hodin
Olomouc Blahoslavova 1

 

DOBROTRH je DOBRÁ příležitost zakoupit si DOBRÉ věci ručně vyrobené za DOBRÝM účelem, ochutnat DOBROTY nebo se jen setkat před koncertem.
Výtěžek bude věnován partnerskému středisku Diakonie v Rýmařově-domovu seniorů D. Moravice.

U vchodu do kostela budeme prodávat punč, kde výtěžek půjde na opravu našich varhan.

V 18 hodin Vás zveme ke koncertu kapely OBOROH v našem kostele.

Pozvánky ke stažení:

Punč s dobrotrhem

Koncert Oboroh

O NÁS

Jsme křesťané, hlásící se k protestantské tradici. Chceme se s druhými dělit o principy své víry a křesťanskou víru nabízet všem, kdo o ni projeví zájem. Slovo křesťan pochází od jména Kristus. Toho vyznáváme jako živého Božího Syna a Spasitele s ním spojujeme svou osobní naději i naději pro náš svět. Vlastní obsah křesťanské víry vyznáváme nejčastěji slovy Apoštolského vyznání víry.

Součástí naší činnosti je nabídka duchovního poradenství a doprovázení pro všechny, kdo hledají odpovědi na své životní otázky, nebo řeší závažné životní problémy. Součástí toho bývá zřetel na Písmo svaté a také modlitba. V neposlední řadě patří k naší činnosti také charitativní služba a péče o všelijak potřebné lidi.

 

Co konkrétně děláme? Základem jsou bohoslužby každou neděli v 9 hodin. Po nich se scházíme k setkáním u kávy. Paralelně s nimi probíhá výuka dětí v nedělní škole ve dvou věkových skupinkách. Na prahu dospělosti konáme tzv. konfirmaci, což je první osobní vyznání víry v životě a přiznání se ke křtu, který proběhl v nejranějším věku. Pravidelně se schází skupinka dětí, dorostu a mládeže. Svoje schůzky má i střední generace, seniorklub, konáme letní tábory a sborové rekreace. V našem kostele je možné uzavřít manželství po předchozí předmanželské přípravě. A samozřejmě doprovázíme pozůstalé v souvislosti s úmrtím jejich blízkých.

 

Náš sbor jistě není uzavřenou komunitou, ale srdečně zveme každého k účasti na sborovém životě. Snažíme se mezi sebou vytvářet vztahy důvěry, vzájemné úcty, lásky a solidárnosti. Současně víme, že ne vždy se nám to stoprocentně daří a že jsme zkrátka jen chybující lidé.

 

Ve sboru působí farář spolu s i funkčním čtrnáctičlenným staršovstvem, které celý sbor řídí a vede po stránce duchovní, ale i hospodářské i stavební.