CCE_Logo_FarnisborvOlomouci_H_Black

Koncert Daniel Jun & Jiří Kabát

Kdy: 10. 11. 2023
V kolik: 18.00
Kde: Evangelický kostel (Blahoslavova 1)
Klavír + Viola (Antonín Dvořák, Robert Schumann, George Gershwin a další)

Farní sbor ČCE v Olomouci srdečně zve na páteční koncert, kde

 

ke klavíru usedne Daniel Jun

a na violu zahraje Jiří Kabát.

 

Zazní hudba Antonína Dvořáka, Roberta Schumanna, George Gershwina a dalších.

 

Jak jinak zakončit pracovní týden, než odhodit starosti všedního dne a zaposlouchat se do tónů klavíru a violy.

 

Vstupné je dobrovolné.

 

Jiří Kabát

Jiří Kabát studoval Pražskou konzervatoř a Royal Conservatoire of Scotland. Jako sólista, dirigent nebo aranžér a skladatel spolupracoval s většinou tuzemských orchestrů. Je držitelem cen z mezinárodních soutěží  a získal i další ocenění  a stipendia jako např. Classic Prague Award, Governor’s Prize, Tillett Trust Bursary a další. Po osm sezón zastával pozici violisty Vlachova kvarteta Praha, dva roky působil v téže roli u Pavel Haas Quartet.

Působil jako pedagog na Konzervatoři Pardubice, od školního roku 2020/21 byl jmenován ředitelem Základní umělecké školy Pardubice – Polabiny. Je stálým členem souboru Barocco sempre giovane.  Jiří je také absolventem oboru skladba a dirigování ve třídě Jiřího Gemrota resp. Miriam Němcové a Miroslava Košlera. V roce 2011 získal cenu absolutního vítěze druhého ročníku Mezinárodní skladatelské soutěže Antonína Dvořáka. Je držitelem ceny OSA za rok 2013 pro nejúspěšnějšího skladatele vážné hudby. Jeho díla zněla např. na Festival International Echternach, v komorním cyklu FOK a České Filharmonie, Festival du Lubéron a mnoha dalších.

Daniel Jun

Daniel Jun je absolventem Konzervatoře P. J. Vejvanovského v Kroměříži a HF JAMU v Brně oboru Hra na klavír a klavírní pedagogika. Na svém kontě má stovky koncertů v České republice i v zahraničí. Koncerty provází slovem, čímž se snaží zejména artificiální hudbu přiblížit posluchačům. Na řadu pódií se pravidelně vrací, součástí jeho koncertní činnosti jsou i edukační koncerty. Věnuje se intenzivně také komorní hudbě, např. ve spolupráci s českým violistou, skladatelem, aranžérem a dirigentem Jiřím Kabátem či violoncellistou Petrem Mašlaněm.

Studoval klavírní hru na Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži ve třídě MgA. Vandy Jandové v letech 2006 až 2012. V dubnu 2012 absolvoval konzervatoř klavírním koncertem č. 1 Es dur Ference Liszta za doprovodu Symfonického orchestru Konzervatoře P. J. Vejvanovského pod taktovkou MgA. Viktora Kozánka. Poté nastoupil na HF JAMU v Brně do klavírní třídy prof. Aleny Vlasákové, v létě 2018 tato studia absolvoval završením magisterského dvojitého oboru Hra na klavír a klavírní pedagogika.

 

 

pozvánka ke stažení

O NÁS

Jsme křesťané, hlásící se k protestantské tradici. Chceme se s druhými dělit o principy své víry a křesťanskou víru nabízet všem, kdo o ni projeví zájem. Slovo křesťan pochází od jména Kristus. Toho vyznáváme jako živého Božího Syna a Spasitele s ním spojujeme svou osobní naději i naději pro náš svět. Vlastní obsah křesťanské víry vyznáváme nejčastěji slovy Apoštolského vyznání víry.

Součástí naší činnosti je nabídka duchovního poradenství a doprovázení pro všechny, kdo hledají odpovědi na své životní otázky, nebo řeší závažné životní problémy. Součástí toho bývá zřetel na Písmo svaté a také modlitba. V neposlední řadě patří k naší činnosti také charitativní služba a péče o všelijak potřebné lidi.

 

Co konkrétně děláme? Základem jsou bohoslužby každou neděli v 9 hodin. Po nich se scházíme k setkáním u kávy. Paralelně s nimi probíhá výuka dětí v nedělní škole ve dvou věkových skupinkách. Na prahu dospělosti konáme tzv. konfirmaci, což je první osobní vyznání víry v životě a přiznání se ke křtu, který proběhl v nejranějším věku. Pravidelně se schází skupinka dětí, dorostu a mládeže. Svoje schůzky má i střední generace, seniorklub, konáme letní tábory a sborové rekreace. V našem kostele je možné uzavřít manželství po předchozí předmanželské přípravě. A samozřejmě doprovázíme pozůstalé v souvislosti s úmrtím jejich blízkých.

 

Náš sbor jistě není uzavřenou komunitou, ale srdečně zveme každého k účasti na sborovém životě. Snažíme se mezi sebou vytvářet vztahy důvěry, vzájemné úcty, lásky a solidárnosti. Současně víme, že ne vždy se nám to stoprocentně daří a že jsme zkrátka jen chybující lidé.

 

Ve sboru působí farář spolu s i funkčním čtrnáctičlenným staršovstvem, které celý sbor řídí a vede po stránce duchovní, ale i hospodářské i stavební.