CCE_Logo_FarnisborvOlomouci_H_Black

Noc kostelů

Kdy: 02. 06. 2023
V kolik: 18.40- 23.00
Kde: Evangelický kostel, Blahoslavova 1, 779 00 Olomouc
Zajímavý program pro děti i dospělé v evangelickém kostele

Srdečně zveme na Noc kostelů

Přijďte se podívat, zastavit, odpočinout do našeho kostela.

 

Můžete se těšit na mimo jiné na povídání o kostele, hudbu studentů Evangelické akademie, písně v podání kapely, či mládeže, místo pro načerpání sil a povzbuzení na další cestu.

 

Program Noci kostelů v ČCE Olomouc 2. 6. 2023

18.40  Slovo na začátek – farář Jan Lukáš

19.00  Náš kostel včera, dnes a zítra – A. Jeništa a P. Brtník

19.30  Pohlazení po duši – pásmo písniček a slova povzbuzení – sk. B. Gallata

20.00  Jan Blahoslav – kdo to byl?

20.30  Hrají studenti Konzervatoře Evangelické akademie Olomouc

21.00  Pohlazení po duši – pásmo písniček a slova povzbuzení – sk. B. Gallata

21.30  Nebojte se hudby aneb evangelická mládež zpívá

22.00  ČCE – videoprezentace

22.30  Z našeho nového zpěvníku – CD

23.00  Modlitba a požehnání na závěr- kurátor Marek Vraj

 

Pro děti bude od 19.00 do 21.00 probíhat na náplavce program s názvem

CESTA ZA SVĚTLEM

Program ke stažení – zde

 

O NÁS

Jsme křesťané, hlásící se k protestantské tradici. Chceme se s druhými dělit o principy své víry a křesťanskou víru nabízet všem, kdo o ni projeví zájem. Slovo křesťan pochází od jména Kristus. Toho vyznáváme jako živého Božího Syna a Spasitele s ním spojujeme svou osobní naději i naději pro náš svět. Vlastní obsah křesťanské víry vyznáváme nejčastěji slovy Apoštolského vyznání víry.

Součástí naší činnosti je nabídka duchovního poradenství a doprovázení pro všechny, kdo hledají odpovědi na své životní otázky, nebo řeší závažné životní problémy. Součástí toho bývá zřetel na Písmo svaté a také modlitba. V neposlední řadě patří k naší činnosti také charitativní služba a péče o všelijak potřebné lidi.

 

Co konkrétně děláme? Základem jsou bohoslužby každou neděli v 9 hodin. Po nich se scházíme k setkáním u kávy. Paralelně s nimi probíhá výuka dětí v nedělní škole ve dvou věkových skupinkách. Na prahu dospělosti konáme tzv. konfirmaci, což je první osobní vyznání víry v životě a přiznání se ke křtu, který proběhl v nejranějším věku. Pravidelně se schází skupinka dětí, dorostu a mládeže. Svoje schůzky má i střední generace, seniorklub, konáme letní tábory a sborové rekreace. V našem kostele je možné uzavřít manželství po předchozí předmanželské přípravě. A samozřejmě doprovázíme pozůstalé v souvislosti s úmrtím jejich blízkých.

 

Náš sbor jistě není uzavřenou komunitou, ale srdečně zveme každého k účasti na sborovém životě. Snažíme se mezi sebou vytvářet vztahy důvěry, vzájemné úcty, lásky a solidárnosti. Současně víme, že ne vždy se nám to stoprocentně daří a že jsme zkrátka jen chybující lidé.

 

Ve sboru působí farář spolu s i funkčním čtrnáctičlenným staršovstvem, které celý sbor řídí a vede po stránce duchovní, ale i hospodářské i stavební.