CCE_Logo_FarnisborvOlomouci_H_Black

Noc kostelů

Kdy: 07. 06. 2024
V kolik: 18.00 – 23.00
Kde: Evangelický kostel, Blahoslavova 1
otevřený kostel pro každého

Srdečně zveme k návštěvě našeho kostela v rámci

Noci kostelů

od 18.00 do 23.00 je připraven program hudby, slova i ztišení.

Program:

18.00 Úvodní slovo (Jana Hojná)

18.15 Konzervatoř Evangelické akademie hraje a zpívá

19.00 Komentovaná prohlídka kostela (Alexandr Jeništa)

19.30 Opravujeme náš kostel (Pavel Brtník)

20.00 Ztišení při varhanní hudbě (Šimon Bláha)

20.30 Ticho je dar

21.00 Komentovaná prohlídka (Alexandr Jeništa)

21.30 Opravujeme náš kostel (Pavel Brtník)

22.00 Stvoř srdce čisté, Bože, mi – varhany a čtení biblických veršů (Daniel Tomeš, Jana Vrajová)

22.30 Ztišení při varhanní hudbě (Šimon Bláha

23.00 Modlitba a požehnání  (farář Jan Lukáš)

 

Na děti se těší učitelky nedělní školy s programem na téma „ovoce Ducha svatého“
v dolním sále kostela od 18.00 do 21.00.

 

Program ke stažení zde

 

O NÁS

Jsme křesťané, hlásící se k protestantské tradici. Chceme se s druhými dělit o principy své víry a křesťanskou víru nabízet všem, kdo o ni projeví zájem. Slovo křesťan pochází od jména Kristus. Toho vyznáváme jako živého Božího Syna a Spasitele s ním spojujeme svou osobní naději i naději pro náš svět. Vlastní obsah křesťanské víry vyznáváme nejčastěji slovy Apoštolského vyznání víry.

Součástí naší činnosti je nabídka duchovního poradenství a doprovázení pro všechny, kdo hledají odpovědi na své životní otázky, nebo řeší závažné životní problémy. Součástí toho bývá zřetel na Písmo svaté a také modlitba. V neposlední řadě patří k naší činnosti také charitativní služba a péče o všelijak potřebné lidi.

 

Co konkrétně děláme? Základem jsou bohoslužby každou neděli v 9 hodin. Po nich se scházíme k setkáním u kávy. Paralelně s nimi probíhá výuka dětí v nedělní škole ve dvou věkových skupinkách. Na prahu dospělosti konáme tzv. konfirmaci, což je první osobní vyznání víry v životě a přiznání se ke křtu, který proběhl v nejranějším věku. Pravidelně se schází skupinka dětí, dorostu a mládeže. Svoje schůzky má i střední generace, seniorklub, konáme letní tábory a sborové rekreace. V našem kostele je možné uzavřít manželství po předchozí předmanželské přípravě. A samozřejmě doprovázíme pozůstalé v souvislosti s úmrtím jejich blízkých.

 

Náš sbor jistě není uzavřenou komunitou, ale srdečně zveme každého k účasti na sborovém životě. Snažíme se mezi sebou vytvářet vztahy důvěry, vzájemné úcty, lásky a solidárnosti. Současně víme, že ne vždy se nám to stoprocentně daří a že jsme zkrátka jen chybující lidé.

 

Ve sboru působí farář spolu s i funkčním čtrnáctičlenným staršovstvem, které celý sbor řídí a vede po stránce duchovní, ale i hospodářské i stavební.