CCE_Logo_FarnisborvOlomouci_H_Black

Punč pro Honzíka

Kdy: 10. 12. 2023
V kolik: 16.00 – 20.00
Kde: Evangelický kostel, Blahoslavova 1, Olomouc
Charitativní podvečer s punčem, trubači, hudba, kouzelník, dílnička pro děti, kostel ke ztišení

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Olomouci

vás srdečně zve na

Punč pro Honzíka

Kdy?

v neděli 10. 12. 2023 od 16.00 do 20.00

Kde?

v evangelickém kostele, Blahoslavova 1 (u náplavky)

Proč?

Výtěžek z punče bude věnován 10letému Honzíkovi, kterému chceme pomoci v jeho nelehké životní situaci.

Program:

16.00 – Zpívá celá mládež

16.30 – Consonare – sbor trubačů

17.00 – Zpívá celá mládež

16.30 – Consonare – sbor trubačů

18.00 – Kouzelník Antony Brtník

 

Po celou dobu programu bude v dolním sále kostela probíhat dětská dílnička a bude možné zde zakoupit rukodělné výrobky.

Horní sál kostela bude otevřen pro chvíle ztišení a rozjímání.

 

pozvánka ke stažení zde

 

 

O NÁS

Jsme křesťané, hlásící se k protestantské tradici. Chceme se s druhými dělit o principy své víry a křesťanskou víru nabízet všem, kdo o ni projeví zájem. Slovo křesťan pochází od jména Kristus. Toho vyznáváme jako živého Božího Syna a Spasitele s ním spojujeme svou osobní naději i naději pro náš svět. Vlastní obsah křesťanské víry vyznáváme nejčastěji slovy Apoštolského vyznání víry.

Součástí naší činnosti je nabídka duchovního poradenství a doprovázení pro všechny, kdo hledají odpovědi na své životní otázky, nebo řeší závažné životní problémy. Součástí toho bývá zřetel na Písmo svaté a také modlitba. V neposlední řadě patří k naší činnosti také charitativní služba a péče o všelijak potřebné lidi.

 

Co konkrétně děláme? Základem jsou bohoslužby každou neděli v 9 hodin. Po nich se scházíme k setkáním u kávy. Paralelně s nimi probíhá výuka dětí v nedělní škole ve dvou věkových skupinkách. Na prahu dospělosti konáme tzv. konfirmaci, což je první osobní vyznání víry v životě a přiznání se ke křtu, který proběhl v nejranějším věku. Pravidelně se schází skupinka dětí, dorostu a mládeže. Svoje schůzky má i střední generace, seniorklub, konáme letní tábory a sborové rekreace. V našem kostele je možné uzavřít manželství po předchozí předmanželské přípravě. A samozřejmě doprovázíme pozůstalé v souvislosti s úmrtím jejich blízkých.

 

Náš sbor jistě není uzavřenou komunitou, ale srdečně zveme každého k účasti na sborovém životě. Snažíme se mezi sebou vytvářet vztahy důvěry, vzájemné úcty, lásky a solidárnosti. Současně víme, že ne vždy se nám to stoprocentně daří a že jsme zkrátka jen chybující lidé.

 

Ve sboru působí farář spolu s i funkčním čtrnáctičlenným staršovstvem, které celý sbor řídí a vede po stránce duchovní, ale i hospodářské i stavební.