CCE_Logo_FarnisborvOlomouci_H_Black

The Collaboration Contamination Concert

Kdy: 08. 06. 2024
V kolik: 20:00
Kde: Evangelický kostel, Olomouc
Benefiční koncert na podporu spolku Setkávání Travná – hraje Edmund a dalších 20 hudebníků.
Pozvánka Edmund

The Collaboration Contamination Concert

sobota 8. června od 20:00

Evangelický kostel, Olomouc

 

Vstupenky k dostání na odkaze zde,

nebo na místě před koncertem.

O akci

The Collaboration Contamination Concert je neotřelý hudební zážitek oslavující krásu spolutvoření a společenství. Autorem je mladý olomoucký hudebník Edmund. Ačkoliv poslední pár let tvořil převážně sólově, k tomuto projektu se rozhodl přizvat hned 20 dalších hudebníků. Žánrově pestré autorské písně zazní tentokrát v podání kapely, zpěváků, smyčcovo-dechového ansámblu a varhan v evangelickém kostele v Olomouci. Výtěžek z akce bude věnován na podporu spolku Setkávání Travná, který pořádá akce pro mládež, na něž většina zapojených hudebníků pravidelně jezdí.

Více informací

Edmund (Eda Kenning) je 21­letý olomoucký hudebník, skladatel a multiinstrumentalista. Mnohým Olomoučanům se vybaví jako talentovaný zpěvák s kytarou či houslemi v ruce, kterého potkávají na náměstí cestou z práce, jako skladatel hudby pro Moravské divadlo Olomouc či Divadlo Tramtarie nebo jako frontman kapely Deus ex Machina, jejíž zánikem se odstartovala Edmundova sólová kariéra. Od té doby vydal EP „To the Ground“ a v současnosti pracuje na svém prvním albu.

Edmundova hudba spojuje všemožné hudební žánry. Je osobním svědectvím o lidské zkušenosti a v jeho textech a melodiích se odráží pravda o bolesti, ale i o naději a smíření, o bezradnosti i víře. Je z ní cítit jedinečná atmosféra a hravost a pořád se v ní odehrává něco nového.

O NÁS

Jsme křesťané, hlásící se k protestantské tradici. Chceme se s druhými dělit o principy své víry a křesťanskou víru nabízet všem, kdo o ni projeví zájem. Slovo křesťan pochází od jména Kristus. Toho vyznáváme jako živého Božího Syna a Spasitele s ním spojujeme svou osobní naději i naději pro náš svět. Vlastní obsah křesťanské víry vyznáváme nejčastěji slovy Apoštolského vyznání víry.

Součástí naší činnosti je nabídka duchovního poradenství a doprovázení pro všechny, kdo hledají odpovědi na své životní otázky, nebo řeší závažné životní problémy. Součástí toho bývá zřetel na Písmo svaté a také modlitba. V neposlední řadě patří k naší činnosti také charitativní služba a péče o všelijak potřebné lidi.

 

Co konkrétně děláme? Základem jsou bohoslužby každou neděli v 9 hodin. Po nich se scházíme k setkáním u kávy. Paralelně s nimi probíhá výuka dětí v nedělní škole ve dvou věkových skupinkách. Na prahu dospělosti konáme tzv. konfirmaci, což je první osobní vyznání víry v životě a přiznání se ke křtu, který proběhl v nejranějším věku. Pravidelně se schází skupinka dětí, dorostu a mládeže. Svoje schůzky má i střední generace, seniorklub, konáme letní tábory a sborové rekreace. V našem kostele je možné uzavřít manželství po předchozí předmanželské přípravě. A samozřejmě doprovázíme pozůstalé v souvislosti s úmrtím jejich blízkých.

 

Náš sbor jistě není uzavřenou komunitou, ale srdečně zveme každého k účasti na sborovém životě. Snažíme se mezi sebou vytvářet vztahy důvěry, vzájemné úcty, lásky a solidárnosti. Současně víme, že ne vždy se nám to stoprocentně daří a že jsme zkrátka jen chybující lidé.

 

Ve sboru působí farář spolu s i funkčním čtrnáctičlenným staršovstvem, které celý sbor řídí a vede po stránce duchovní, ale i hospodářské i stavební.