CCE_Logo_FarnisborvOlomouci_H_Black

Vánoční hra

Kdy: 18. 12. 2022
V kolik: 9:00
Kde: Kostel ČCE Olomouc, Blahoslavova 1
DOBRODRUŽNÁ VÝPRAVA DO NOVÉHO KRAJE

Srdečně zveme na tradiční dětskou vánoční hru:

DOBRODRUŽNÁ VÝPRAVA

DO NOVÉHO KRAJE

Motto:

„Království Boží nepřichází tak, abyste to mohli vypozorovat;

ani se nedá říci: ‚Hle, je tu‘ nebo ‚je tam‘!

Vždyť království Boží je mezi vámi!“

 

(Lukáš 17,20-21)

 

Tuto vánoční hru hráli v roce 2021 v branickém evangelickém kostele. Autorkou hry je Ester Brandejsová, pro Olomouc text upravila Daniela Vrajová.

 

Kdy: v rámci bohoslužeb na 4. adventní neděli 18. prosince 2022 v 9.00

Kde: v našem kostele (ČCE Olomouc, Blahoslavova 1)

Co: vánoční hra pro malé i velké o sedmi obrazech se spoustou písniček

 

 

O NÁS

Jsme křesťané, hlásící se k protestantské tradici. Chceme se s druhými dělit o principy své víry a křesťanskou víru nabízet všem, kdo o ni projeví zájem. Slovo křesťan pochází od jména Kristus. Toho vyznáváme jako živého Božího Syna a Spasitele s ním spojujeme svou osobní naději i naději pro náš svět. Vlastní obsah křesťanské víry vyznáváme nejčastěji slovy Apoštolského vyznání víry.

Součástí naší činnosti je nabídka duchovního poradenství a doprovázení pro všechny, kdo hledají odpovědi na své životní otázky, nebo řeší závažné životní problémy. Součástí toho bývá zřetel na Písmo svaté a také modlitba. V neposlední řadě patří k naší činnosti také charitativní služba a péče o všelijak potřebné lidi.

 

Co konkrétně děláme? Základem jsou bohoslužby každou neděli v 9 hodin. Po nich se scházíme k setkáním u kávy. Paralelně s nimi probíhá výuka dětí v nedělní škole ve dvou věkových skupinkách. Na prahu dospělosti konáme tzv. konfirmaci, což je první osobní vyznání víry v životě a přiznání se ke křtu, který proběhl v nejranějším věku. Pravidelně se schází skupinka dětí, dorostu a mládeže. Svoje schůzky má i střední generace, seniorklub, konáme letní tábory a sborové rekreace. V našem kostele je možné uzavřít manželství po předchozí předmanželské přípravě. A samozřejmě doprovázíme pozůstalé v souvislosti s úmrtím jejich blízkých.

 

Náš sbor jistě není uzavřenou komunitou, ale srdečně zveme každého k účasti na sborovém životě. Snažíme se mezi sebou vytvářet vztahy důvěry, vzájemné úcty, lásky a solidárnosti. Současně víme, že ne vždy se nám to stoprocentně daří a že jsme zkrátka jen chybující lidé.

 

Ve sboru působí farář spolu s i funkčním čtrnáctičlenným staršovstvem, které celý sbor řídí a vede po stránce duchovní, ale i hospodářské i stavební.