CCE_Logo_FarnisborvOlomouci_H_Black

Zájezd do Neratova a Kunvaldu

Kdy: 14. 05. 2022
V kolik: 7.30
Kde: sraz u kostela
Sborový výlet autobusem do Neratova a Kunvaldu
Jedeme na výlet

Srdečně Vás zveme na

SBOROVÝ ZÁJEZD

do NERATOVA A KUNVALDU,

který se uskuteční

v sobotu 14. května 2022

 

Neratov je obec v Orlických horách, která prožívá navzdory poválečnému vysídlení v posledních letech nečekaný návrat k životu, především duchovnímu. Známá je svým kostelem se skleněnou střechou, komunitou spolupracující s lidmi s postižením, osobností faráře Josefa Suchára a pivovarem. Druhé zastavení bude v Kunvaldu, který je spojen s historií Jednoty bratrské.

 

Součástí výletu bude společný oběd.

Cena výletu 450,- Kč

Odjezd autobusem v 7:30 od kostela.

Přihlašovací listinu naleznete na stole ve velkém sále.

Vedoucí zájezdu: Marek Vraj

 

pozvánka ke stažení zde

O NÁS

Jsme křesťané, hlásící se k protestantské tradici. Chceme se s druhými dělit o principy své víry a křesťanskou víru nabízet všem, kdo o ni projeví zájem. Slovo křesťan pochází od jména Kristus. Toho vyznáváme jako živého Božího Syna a Spasitele s ním spojujeme svou osobní naději i naději pro náš svět. Vlastní obsah křesťanské víry vyznáváme nejčastěji slovy Apoštolského vyznání víry.

Součástí naší činnosti je nabídka duchovního poradenství a doprovázení pro všechny, kdo hledají odpovědi na své životní otázky, nebo řeší závažné životní problémy. Součástí toho bývá zřetel na Písmo svaté a také modlitba. V neposlední řadě patří k naší činnosti také charitativní služba a péče o všelijak potřebné lidi.

 

Co konkrétně děláme? Základem jsou bohoslužby každou neděli v 9 hodin. Po nich se scházíme k setkáním u kávy. Paralelně s nimi probíhá výuka dětí v nedělní škole ve dvou věkových skupinkách. Na prahu dospělosti konáme tzv. konfirmaci, což je první osobní vyznání víry v životě a přiznání se ke křtu, který proběhl v nejranějším věku. Pravidelně se schází skupinka dětí, dorostu a mládeže. Svoje schůzky má i střední generace, seniorklub, konáme letní tábory a sborové rekreace. V našem kostele je možné uzavřít manželství po předchozí předmanželské přípravě. A samozřejmě doprovázíme pozůstalé v souvislosti s úmrtím jejich blízkých.

 

Náš sbor jistě není uzavřenou komunitou, ale srdečně zveme každého k účasti na sborovém životě. Snažíme se mezi sebou vytvářet vztahy důvěry, vzájemné úcty, lásky a solidárnosti. Současně víme, že ne vždy se nám to stoprocentně daří a že jsme zkrátka jen chybující lidé.

 

Ve sboru působí farář spolu s i funkčním čtrnáctičlenným staršovstvem, které celý sbor řídí a vede po stránce duchovní, ale i hospodářské i stavební.