CCE_Logo_FarnisborvOlomouci_H_Black

Adventní čas

Co připravujeme?

Advent a Vánoce 2023

 

26. 11. – Poslední neděle církevního roku

9.00  – Bohoslužby v Červeném kostele (Bezručova 3, Olomouc)
Společné bohoslužby sborů v Olomouci, Hranicích, Přerově a ve Šternberku

káže Roman Mazur, farář ze sboru Praha – Libeň

pozvánka na bohoslužby ke stažení

 

15.00 – 17.00 – Světýlka – Odpoledne pro děti (divadlo, dílna, průvod)

pozvánka na odpoledne pro děti

 

1. 12. – pátek

16.00  – Adventní věnce

 

 

3. 12.  – 1. adventní neděle

9.00 – Bohoslužby s večeří Páně

10.00 – Adventní burza pro domov seniorů Diakonie v Dolní Moravici

pozvánka na adventní burzu ke stažení

 

17.00 – Večer TAIZÉ

 

10. 12. – 2. adventní neděle

9.00 – Bohoslužby

10.00 – Adventní burza pro domov seniorů Diakonie v Dolní Moravici

16.00 – 20.00 Punč pro Honzíka  – charitativní podvečer

– výrobky, hudba, dílnička, občerstvení, kouzelník (pozvánka zde)

 

12. 12. – úterý

v 18. 00 – Adventně – vánočně – koncert Konzervatoře Evangelické akademie (pozvánka zde)

13. 12. – středa

16.00 – 18.00 Dámské adventní odpoledne

 

17. 12. – 3. adventní neděle

9.00 – Bohoslužby – s dětskou vánoční hrou: Nečekané vánoce (pozvánka zde)

10.00 – Adventní burza pro domov seniorů Diakonie v Dolní Moravici

 

24. 12. – 4. adventní neděle – Štědrý den

9.00 – Bohoslužby (káže Jana Hojná)

25. 12.  – Boží hod vánoční

9.00 – Bohoslužby s večeří Páně (káže Jan Lukáš)

26. 12.  – mučedníka Štěpána

9.00 – Bohoslužby s večeří Páně (káže Marek Zikmund)

31. 12.  – Silvestr

9.00 – Bohoslužby (káže Jan Lukáš)

1.1. 2024 – Nový rok

9.00 – Bohoslužby s večeří Páně (káže Jan Lukáš)

 

 

O NÁS

Jsme křesťané, hlásící se k protestantské tradici. Chceme se s druhými dělit o principy své víry a křesťanskou víru nabízet všem, kdo o ni projeví zájem. Slovo křesťan pochází od jména Kristus. Toho vyznáváme jako živého Božího Syna a Spasitele s ním spojujeme svou osobní naději i naději pro náš svět. Vlastní obsah křesťanské víry vyznáváme nejčastěji slovy Apoštolského vyznání víry.

Součástí naší činnosti je nabídka duchovního poradenství a doprovázení pro všechny, kdo hledají odpovědi na své životní otázky, nebo řeší závažné životní problémy. Součástí toho bývá zřetel na Písmo svaté a také modlitba. V neposlední řadě patří k naší činnosti také charitativní služba a péče o všelijak potřebné lidi.

 

Co konkrétně děláme? Základem jsou bohoslužby každou neděli v 9 hodin. Po nich se scházíme k setkáním u kávy. Paralelně s nimi probíhá výuka dětí v nedělní škole ve dvou věkových skupinkách. Na prahu dospělosti konáme tzv. konfirmaci, což je první osobní vyznání víry v životě a přiznání se ke křtu, který proběhl v nejranějším věku. Pravidelně se schází skupinka dětí, dorostu a mládeže. Svoje schůzky má i střední generace, seniorklub, konáme letní tábory a sborové rekreace. V našem kostele je možné uzavřít manželství po předchozí předmanželské přípravě. A samozřejmě doprovázíme pozůstalé v souvislosti s úmrtím jejich blízkých.

 

Náš sbor jistě není uzavřenou komunitou, ale srdečně zveme každého k účasti na sborovém životě. Snažíme se mezi sebou vytvářet vztahy důvěry, vzájemné úcty, lásky a solidárnosti. Současně víme, že ne vždy se nám to stoprocentně daří a že jsme zkrátka jen chybující lidé.

 

Ve sboru působí farář spolu s i funkčním čtrnáctičlenným staršovstvem, které celý sbor řídí a vede po stránce duchovní, ale i hospodářské i stavební.