CCE_Logo_FarnisborvOlomouci_H_Black

Alianční týden modliteb

Tématem je Dobrý pastýř

Další ročník Aliančního týdne modliteb se bude konat 8.-15. ledna 2023. Jeho tématem je Dobrý pastýř a texty modlitebního průvodce vychází ze Žalmu 23 a 1000 let historie jeho ozvěn ve Starém a Novém zákoně.

 

Program:

 

9.1. – Církev československá husitská

Farského 2, Olomouc-Hodolany, František Hanáček (ŘKC)

 

10.1. Církev adventistů sedmého dne

Balcárkova 12, Nová ulice, O.Praem. Hyacint (ŘKC)

 

11.1. Církev bratrská

Mariánská 3, Olomouc, Filip Fürst (CASD)

 

12.1. Kaple Božího milosrdenství ACHO

Křížkovského 6, Olomouc, Noemi Batlová (ČCE)

 

13.1. Katedrála sv. Václava

Václavské nám., Jan Asszonyi (CB)

 

14.1. Českobratrská církev evangelická

Blahoslavova 1, Olomouc Jaroslav Křivánek (CČSH)

 

více na -> https://ea.cz/2022/10/24/alianacni-tyden-modliteb-2023/

 

O NÁS

Jsme křesťané, hlásící se k protestantské tradici. Chceme se s druhými dělit o principy své víry a křesťanskou víru nabízet všem, kdo o ni projeví zájem. Slovo křesťan pochází od jména Kristus. Toho vyznáváme jako živého Božího Syna a Spasitele s ním spojujeme svou osobní naději i naději pro náš svět. Vlastní obsah křesťanské víry vyznáváme nejčastěji slovy Apoštolského vyznání víry.

Součástí naší činnosti je nabídka duchovního poradenství a doprovázení pro všechny, kdo hledají odpovědi na své životní otázky, nebo řeší závažné životní problémy. Součástí toho bývá zřetel na Písmo svaté a také modlitba. V neposlední řadě patří k naší činnosti také charitativní služba a péče o všelijak potřebné lidi.

 

Co konkrétně děláme? Základem jsou bohoslužby každou neděli v 9 hodin. Po nich se scházíme k setkáním u kávy. Paralelně s nimi probíhá výuka dětí v nedělní škole ve dvou věkových skupinkách. Na prahu dospělosti konáme tzv. konfirmaci, což je první osobní vyznání víry v životě a přiznání se ke křtu, který proběhl v nejranějším věku. Pravidelně se schází skupinka dětí, dorostu a mládeže. Svoje schůzky má i střední generace, seniorklub, konáme letní tábory a sborové rekreace. V našem kostele je možné uzavřít manželství po předchozí předmanželské přípravě. A samozřejmě doprovázíme pozůstalé v souvislosti s úmrtím jejich blízkých.

 

Náš sbor jistě není uzavřenou komunitou, ale srdečně zveme každého k účasti na sborovém životě. Snažíme se mezi sebou vytvářet vztahy důvěry, vzájemné úcty, lásky a solidárnosti. Současně víme, že ne vždy se nám to stoprocentně daří a že jsme zkrátka jen chybující lidé.

 

Ve sboru působí farář spolu s i funkčním čtrnáctičlenným staršovstvem, které celý sbor řídí a vede po stránce duchovní, ale i hospodářské i stavební.