CCE_Logo_FarnisborvOlomouci_H_Black

Chystáme se na Velikonoce

Program ve sboru před Velikonocemi a o Velikonocích

Chystáme se na Velikonoce

v úterý  – 19. března v 18:00 –  Postně velikonoční koncert KEA (plakátek)

 

na Květnou neděli – 24. března – pro děti v nedělní škole pašijový příběh

v pondělí  – 25. března v 15:00 – Bohoslužby v Diakonii v Dolní Moravici

ve středu  – 27. března v 11:00 – Bohoslužby v KEA (Wurmova 13, Olomouc) – plakátek

na Zelený čtvrtek – 28. března v 18.00  –  Pašije (čteme z evangelia příběh o ukřižování a smrti Ježíše)

na Velký pátek – 29. března v 9.00 – Bohoslužby s vysluhováním večeře Páně

 

autorem obrázku je Zdeněk Šorm

 

na Boží hod velikonoční – 31. března v 9.00  – Bohoslužby s vysluhováním večeře Páně

na Velikonoční pondělí – 1. dubna v 9.00 – Bohoslužby

O NÁS

Jsme křesťané, hlásící se k protestantské tradici. Chceme se s druhými dělit o principy své víry a křesťanskou víru nabízet všem, kdo o ni projeví zájem. Slovo křesťan pochází od jména Kristus. Toho vyznáváme jako živého Božího Syna a Spasitele s ním spojujeme svou osobní naději i naději pro náš svět. Vlastní obsah křesťanské víry vyznáváme nejčastěji slovy Apoštolského vyznání víry.

Součástí naší činnosti je nabídka duchovního poradenství a doprovázení pro všechny, kdo hledají odpovědi na své životní otázky, nebo řeší závažné životní problémy. Součástí toho bývá zřetel na Písmo svaté a také modlitba. V neposlední řadě patří k naší činnosti také charitativní služba a péče o všelijak potřebné lidi.

 

Co konkrétně děláme? Základem jsou bohoslužby každou neděli v 9 hodin. Po nich se scházíme k setkáním u kávy. Paralelně s nimi probíhá výuka dětí v nedělní škole ve dvou věkových skupinkách. Na prahu dospělosti konáme tzv. konfirmaci, což je první osobní vyznání víry v životě a přiznání se ke křtu, který proběhl v nejranějším věku. Pravidelně se schází skupinka dětí, dorostu a mládeže. Svoje schůzky má i střední generace, seniorklub, konáme letní tábory a sborové rekreace. V našem kostele je možné uzavřít manželství po předchozí předmanželské přípravě. A samozřejmě doprovázíme pozůstalé v souvislosti s úmrtím jejich blízkých.

 

Náš sbor jistě není uzavřenou komunitou, ale srdečně zveme každého k účasti na sborovém životě. Snažíme se mezi sebou vytvářet vztahy důvěry, vzájemné úcty, lásky a solidárnosti. Současně víme, že ne vždy se nám to stoprocentně daří a že jsme zkrátka jen chybující lidé.

 

Ve sboru působí farář spolu s i funkčním čtrnáctičlenným staršovstvem, které celý sbor řídí a vede po stránce duchovní, ale i hospodářské i stavební.