CCE_Logo_FarnisborvOlomouci_H_Black

Hlavní dar lásky 2024

Olomoucký sbor letos obdrží výtěžek sbírky HDL Jeronýmovy jednoty

V letošním roce se výbor Jeronýmovy jednoty rozhodl věnovat svou největší každoroční sbírku zvanou

HLAVNÍ DAR LÁSKY

na účely rekonstrukce střechy našeho olomouckého kostela.

VIDEO ZDE

Tato sbírka je konaná tradičně na Velikonoční neděli (letos 31.3.2024) ve všech sborech v celé církvi na podporu jednoho konkrétního stavebního projektu.

 

Jak jistě víte, náš sbor se rozhodl v loňském roce začít s rozsáhlou rekonstrukcí kostela. První etapu s opravou střechy a fasády věže máme za sebou. Další dvě následující etapy budou věnovány opravě zbytku střechy nad sály kostela a nad farou.

 

Letošní sbírka je navíc podpořena ještě z rozhodnutí zástupců JJ tak, že vybraná částka přesahující milion korun bude zdvojnásobena.

 

2202116035/2010

variabilní symbol: 914200

(Transparentní účet FIO)

 

Podpořte prosím i vy tuto sbírku. Více o projektu se dozvíte na našem webu vytvořeném za tímto účelem http://www.kostelnanaplavce.cz.

 

Jsme velice vděčni za veškerou Vaši podporu a za všechny dary děkujeme!

 

O NÁS

Jsme křesťané, hlásící se k protestantské tradici. Chceme se s druhými dělit o principy své víry a křesťanskou víru nabízet všem, kdo o ni projeví zájem. Slovo křesťan pochází od jména Kristus. Toho vyznáváme jako živého Božího Syna a Spasitele s ním spojujeme svou osobní naději i naději pro náš svět. Vlastní obsah křesťanské víry vyznáváme nejčastěji slovy Apoštolského vyznání víry.

Součástí naší činnosti je nabídka duchovního poradenství a doprovázení pro všechny, kdo hledají odpovědi na své životní otázky, nebo řeší závažné životní problémy. Součástí toho bývá zřetel na Písmo svaté a také modlitba. V neposlední řadě patří k naší činnosti také charitativní služba a péče o všelijak potřebné lidi.

 

Co konkrétně děláme? Základem jsou bohoslužby každou neděli v 9 hodin. Po nich se scházíme k setkáním u kávy. Paralelně s nimi probíhá výuka dětí v nedělní škole ve dvou věkových skupinkách. Na prahu dospělosti konáme tzv. konfirmaci, což je první osobní vyznání víry v životě a přiznání se ke křtu, který proběhl v nejranějším věku. Pravidelně se schází skupinka dětí, dorostu a mládeže. Svoje schůzky má i střední generace, seniorklub, konáme letní tábory a sborové rekreace. V našem kostele je možné uzavřít manželství po předchozí předmanželské přípravě. A samozřejmě doprovázíme pozůstalé v souvislosti s úmrtím jejich blízkých.

 

Náš sbor jistě není uzavřenou komunitou, ale srdečně zveme každého k účasti na sborovém životě. Snažíme se mezi sebou vytvářet vztahy důvěry, vzájemné úcty, lásky a solidárnosti. Současně víme, že ne vždy se nám to stoprocentně daří a že jsme zkrátka jen chybující lidé.

 

Ve sboru působí farář spolu s i funkčním čtrnáctičlenným staršovstvem, které celý sbor řídí a vede po stránce duchovní, ale i hospodářské i stavební.