CCE_Logo_FarnisborvOlomouci_H_Black

Kurz Evangelické teologické fakulty UK

Systematická teologie: Eschatologie

Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova

srdečně zve na všechny zájemce na kurzy celoživotního vzdělávání

a Univerzity třetího věku v letním semestru 2023:

Systematická teologie: Eschatologie

Kurz „Úvod do evangelické teologie“

vyučující: prof. Jan Štefan, doc. Petr Gallus, dr. Ondřej Kolář

Zahájení: čtvrtek  9.3.2023

Eschatologie, nauka o tom, kdo je ten poslední a co je a co bude to poslední, tradičně tvoří závěrečnou kapitolu křesťanské věrouky. Ježíšova zvěst o příchodu Božího království, jeho smrt, vzkříšení a seslání Ducha svatého jsou neoddiskutovatelně eschatologické skutečnosti. 20. století se dvěma světovými válkami, holocaustem, německým fašismem a ruským komunismem, desetiletími studené války, jaderným ohrožením a ekologickými hrozbami nám eschatologická témata nebývale přiblížilo a 21. století na aktualitě eschatologické problematiky žel mnoho neubralo.

  • 9. 3.  Úvod do eschatologie (Jan Štefan)
  • 13. 4. Vzkříšení Kristovo, vzkříšení křesťanů (Petr Gallus)
  • 11. 5. Smrt, nesmrtelnost duše, mezistav, spánek duší, očistec, reinkarnace (Ondřej Kolář)
  • 8. 6. Poslední soud, spása všech?, nové nebe a nová země, Bůh všechno ve všem  (Jan Štefan)

Olomouc, Blahoslavova 1 (prostory ČCE),

vždy od 14.00 do18.00

Pozvánka a program zde

 

 

O NÁS

Jsme křesťané, hlásící se k protestantské tradici. Chceme se s druhými dělit o principy své víry a křesťanskou víru nabízet všem, kdo o ni projeví zájem. Slovo křesťan pochází od jména Kristus. Toho vyznáváme jako živého Božího Syna a Spasitele s ním spojujeme svou osobní naději i naději pro náš svět. Vlastní obsah křesťanské víry vyznáváme nejčastěji slovy Apoštolského vyznání víry.

Součástí naší činnosti je nabídka duchovního poradenství a doprovázení pro všechny, kdo hledají odpovědi na své životní otázky, nebo řeší závažné životní problémy. Součástí toho bývá zřetel na Písmo svaté a také modlitba. V neposlední řadě patří k naší činnosti také charitativní služba a péče o všelijak potřebné lidi.

 

Co konkrétně děláme? Základem jsou bohoslužby každou neděli v 9 hodin. Po nich se scházíme k setkáním u kávy. Paralelně s nimi probíhá výuka dětí v nedělní škole ve dvou věkových skupinkách. Na prahu dospělosti konáme tzv. konfirmaci, což je první osobní vyznání víry v životě a přiznání se ke křtu, který proběhl v nejranějším věku. Pravidelně se schází skupinka dětí, dorostu a mládeže. Svoje schůzky má i střední generace, seniorklub, konáme letní tábory a sborové rekreace. V našem kostele je možné uzavřít manželství po předchozí předmanželské přípravě. A samozřejmě doprovázíme pozůstalé v souvislosti s úmrtím jejich blízkých.

 

Náš sbor jistě není uzavřenou komunitou, ale srdečně zveme každého k účasti na sborovém životě. Snažíme se mezi sebou vytvářet vztahy důvěry, vzájemné úcty, lásky a solidárnosti. Současně víme, že ne vždy se nám to stoprocentně daří a že jsme zkrátka jen chybující lidé.

 

Ve sboru působí farář spolu s i funkčním čtrnáctičlenným staršovstvem, které celý sbor řídí a vede po stránce duchovní, ale i hospodářské i stavební.