CCE_Logo_FarnisborvOlomouci_H_Black

O duchovní péči ve sboru i mimo něj

Kurz ETF: Úvod do evangelické teologie II, přednášejí: Ondřej Macek, Ph. D. a Dr. Ladislav Beneš

Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy

srdečně zve všechny zájemce k kurzům

celoživotního vzdělávání a Univerzity třetího věku,

pořádané v Olomouci v evangelickém kostele

 

O duchovní péči ve sboru i mimo něj

Kurz Úvod do evangelické teologie II (PT)

 

Přednášejí: Ondřej Macek Ph.D. a Dr. Ladislav Beneš

 

Kurz uvádí do oblasti duchovní péče a seznamuje s jejími biblickými východisky. Tematizuje pastoraci v prostředí církve, ale také duchovní péči o jednotlivce, v jeho rodinném životě a v situacích životních krizí (nemoc, umírání).

 

  • čtvrtek 22. února 2023 od 14.00  do 18.00

Duchovní péče, rozhovor (Ondřej Macek)

 

  • čtvrtek 21. března 2024 od 14.00  do 18.00

Truchlení, deprese (Ondřej Macek)

 

  • čtvrtek 11. dubna 2024 od 14.00  do 18.00

Pastorace nemocných (Ladislav Beneš)

 

  • čtvrtek 9. května 2024 od 14.00  do 18.00

Sbor jako místo pastorace (Ladislav Beneš)

 

Koná se v Olomouci ve farním sboru ČCE (Blahoslavova 1)
v uvedené čtvrtky od 14.00 do 18.00 hod.

 

Své dotazy a přihlášky posílejte na:

tel.: +420 221 988 216, fax: +420 221 988 215
e-mail: office@etf.cuni.cz

Černá 9 (p.o. box 529), 110 00 Praha 1
https://web.etf.cuni.cz/ETFN-526.html

 

Pozvánka ke stažení zde

O NÁS

Jsme křesťané, hlásící se k protestantské tradici. Chceme se s druhými dělit o principy své víry a křesťanskou víru nabízet všem, kdo o ni projeví zájem. Slovo křesťan pochází od jména Kristus. Toho vyznáváme jako živého Božího Syna a Spasitele s ním spojujeme svou osobní naději i naději pro náš svět. Vlastní obsah křesťanské víry vyznáváme nejčastěji slovy Apoštolského vyznání víry.

Součástí naší činnosti je nabídka duchovního poradenství a doprovázení pro všechny, kdo hledají odpovědi na své životní otázky, nebo řeší závažné životní problémy. Součástí toho bývá zřetel na Písmo svaté a také modlitba. V neposlední řadě patří k naší činnosti také charitativní služba a péče o všelijak potřebné lidi.

 

Co konkrétně děláme? Základem jsou bohoslužby každou neděli v 9 hodin. Po nich se scházíme k setkáním u kávy. Paralelně s nimi probíhá výuka dětí v nedělní škole ve dvou věkových skupinkách. Na prahu dospělosti konáme tzv. konfirmaci, což je první osobní vyznání víry v životě a přiznání se ke křtu, který proběhl v nejranějším věku. Pravidelně se schází skupinka dětí, dorostu a mládeže. Svoje schůzky má i střední generace, seniorklub, konáme letní tábory a sborové rekreace. V našem kostele je možné uzavřít manželství po předchozí předmanželské přípravě. A samozřejmě doprovázíme pozůstalé v souvislosti s úmrtím jejich blízkých.

 

Náš sbor jistě není uzavřenou komunitou, ale srdečně zveme každého k účasti na sborovém životě. Snažíme se mezi sebou vytvářet vztahy důvěry, vzájemné úcty, lásky a solidárnosti. Současně víme, že ne vždy se nám to stoprocentně daří a že jsme zkrátka jen chybující lidé.

 

Ve sboru působí farář spolu s i funkčním čtrnáctičlenným staršovstvem, které celý sbor řídí a vede po stránce duchovní, ale i hospodářské i stavební.