CCE_Logo_FarnisborvOlomouci_H_Black

Olomouc v Athens

Bohoslužby v partnerském sboru v Athens věnované vzpomínkám na Olomouc

V neděli 29. října 2023 byly v našem partnerském sboru Covenant Presbytarian Church v Athens

bohoslužby věnované našemu partnerství,

vzpomínkám na Partnership Conference, která se konala letos v červenci v našem sboru, na pobyty v Olomouci i putování po stopách naší církve v České republice.

Záznam z bohoslužeb je ke shlédnutí zde.

 

Joan (od 28:32) a Valerie (od 37:30), které u nás byly v létě na konferenci, se sdíleli se svými pocity a zážitky.

Joan donesla na ukázku i krabičku, kterou s mládežníky vyráběla na konferenci.

Valerie napekla perník podle receptu babičky Jany Vrajové, který po bohoslužbách mohli všichni ochutnat.

Na výstavce je vidět spousta knih o Olomouci, o naší církvi, ale i knihy receptů nebo Broučci v angličtině.

 

V závěru bohoslužeb zazní i píseň Pán Bůh je síla má v angličtině v podání místního sboru

Úvodní slovo k písni od 59:45 a samotná píseň od 1:01:52

 

 

O NÁS

Jsme křesťané, hlásící se k protestantské tradici. Chceme se s druhými dělit o principy své víry a křesťanskou víru nabízet všem, kdo o ni projeví zájem. Slovo křesťan pochází od jména Kristus. Toho vyznáváme jako živého Božího Syna a Spasitele s ním spojujeme svou osobní naději i naději pro náš svět. Vlastní obsah křesťanské víry vyznáváme nejčastěji slovy Apoštolského vyznání víry.

Součástí naší činnosti je nabídka duchovního poradenství a doprovázení pro všechny, kdo hledají odpovědi na své životní otázky, nebo řeší závažné životní problémy. Součástí toho bývá zřetel na Písmo svaté a také modlitba. V neposlední řadě patří k naší činnosti také charitativní služba a péče o všelijak potřebné lidi.

 

Co konkrétně děláme? Základem jsou bohoslužby každou neděli v 9 hodin. Po nich se scházíme k setkáním u kávy. Paralelně s nimi probíhá výuka dětí v nedělní škole ve dvou věkových skupinkách. Na prahu dospělosti konáme tzv. konfirmaci, což je první osobní vyznání víry v životě a přiznání se ke křtu, který proběhl v nejranějším věku. Pravidelně se schází skupinka dětí, dorostu a mládeže. Svoje schůzky má i střední generace, seniorklub, konáme letní tábory a sborové rekreace. V našem kostele je možné uzavřít manželství po předchozí předmanželské přípravě. A samozřejmě doprovázíme pozůstalé v souvislosti s úmrtím jejich blízkých.

 

Náš sbor jistě není uzavřenou komunitou, ale srdečně zveme každého k účasti na sborovém životě. Snažíme se mezi sebou vytvářet vztahy důvěry, vzájemné úcty, lásky a solidárnosti. Současně víme, že ne vždy se nám to stoprocentně daří a že jsme zkrátka jen chybující lidé.

 

Ve sboru působí farář spolu s i funkčním čtrnáctičlenným staršovstvem, které celý sbor řídí a vede po stránce duchovní, ale i hospodářské i stavební.