CCE_Logo_FarnisborvOlomouci_H_Black

Rekonstrukce kostela

Rozsáhlá oprava střechy a fasády našeho kostela

Rozsah rekonstrukce a důvody, proč se do takto rozsáhlé rekonstrukce pouštíme:

  1. Výměna střešní krytiny z prejzových tašek – stav krytiny se rychle zhoršuje, je na hranici své životnosti a do několika míst zatéká, což poškozuje historický krov a konstrukce kostela. Dalším důvodem je zajištění bezpečnosti – upevnění tašek degraduje, již nastala situace, že po silném větru byly nalezeny části střešní krytiny na ulici.  
  2. Rekonstrukce hromosvodu – součástí výměny střešní krytiny bude i kompletní výměna hromosvodů včetně uzemnění. Současný stav neodpovídá platným normám, v případě pojistné události z důvodu úderu blesku mohou nastat problémy s plněním pojišťovny.
  3. Dřevěné krovy – poměrně v dobrém stavu, původní 100 let starý krov bude zachován. Na základě stavebně – technického průzkumu budou vyměněny pouze poškozené části a na základě statického výpočtu budou případně doplněny některé prvky krovu.  Krov bude opatřen nátěrem proti škůdcům. Tímto včasným zásahem je možné podstatně prodloužit životnost původního krovu bez budoucích velmi vysokých investic na výměnu celého krovu. 
  4. Rekonstrukce fasády a soklů – stávající břízolitová omítka zatím nevykazuje výrazné poruchy, naši otcové ji udělali poctivě, ale pro kostel a kulturní památku jde o zcela pohledově nevhodný materiál s fádním šedým vzhledem.  Občané Olomouce v mnoha případech ani neví, že se jedná o stavbu kostela. Sokl kolem kostela je v mnoha místech popraskaný a degradovaný. Také vstupní portál u obou vchodů do kostela je velmi poškozený. Cílem rekonstrukce fasády je oprava dílčích poškozených míst, a hlavně pak navrácení původního vzhledu kostela dle architektonického návrhu Otto Kuhlmanna s hladkými vápennými omítkami opatřenými světlejšími a radostnějšími barvami. Jedině takto se může kostel ČCE Olomouc stát výraznou dominantou města Olomouce, kterou budou obdivovat občané a návštěvníci města na právě zrekonstruované náplavce řeky Moravy.
  5. Úprava pozemku za farou – součástí těchto prací bude zrušení nepůvodní a dnes těžce využitelné suterénní garáže z roku 1970. Na místě velmi příkrého sjezdu do garáže budou na našem pozemku zřízeny dvě venkovní parkovací místa pro potřeby faráře a zdravotně hendikepovaných členů sboru. Tato dvě parkovací místa nahradí dvě naše vyhrazená parkovací místa na pozemcích města Olomouce, která jsou od 06/2022 zpoplatněna celkovou roční částkou 103 000,- Kč. Součástí prací bude také oprava oplocení, zřízení přístřešku pro kola, zlepšení přístupu do sklepa a předláždění dvoru, který je dnes oproti okolní ulici zahlouben a opatřen popraskanou dlažbou.

Cílem rekonstrukce je tedy prodloužit životnost základních stavebních konstrukcí o dalších 60–80 let a dát kostelu reprezentativnější vzhled.

 

Etapy stavebních prací jsou rozděleny do jednotlivých let:

2022 – Projekční příprava, schválení NPU, vydání stavebního povolení, vyhotovení realizační dokumentace a rozpočtu + zajištění podkladů pro první dotaci pro rok 2023

2023 – Oprava střechy, krovů a fasády věže kostela při využití jednoho lešení, hromosvod na věži kostela včetně zemnění

2024 – Oprava přibližně poloviny střechy včetně příslušných krovů a hromosvodů

2025 – Oprava druhé poloviny střechy včetně příslušných krovů a hromosvodů

2026 – Oprava půlky fasády kostela včetně opravy příslušných soklů včetně odizolování vlhkých stěn 

2027- Oprava druhé půlky fasády kostela včetně opravy příslušných soklů včetně odizolování vlhkých stěn

 

Přispívat můžete na transparentní účet FIO Banky: 2202116035/2010

O NÁS

Jsme křesťané, hlásící se k protestantské tradici. Chceme se s druhými dělit o principy své víry a křesťanskou víru nabízet všem, kdo o ni projeví zájem. Slovo křesťan pochází od jména Kristus. Toho vyznáváme jako živého Božího Syna a Spasitele s ním spojujeme svou osobní naději i naději pro náš svět. Vlastní obsah křesťanské víry vyznáváme nejčastěji slovy Apoštolského vyznání víry.

Součástí naší činnosti je nabídka duchovního poradenství a doprovázení pro všechny, kdo hledají odpovědi na své životní otázky, nebo řeší závažné životní problémy. Součástí toho bývá zřetel na Písmo svaté a také modlitba. V neposlední řadě patří k naší činnosti také charitativní služba a péče o všelijak potřebné lidi.

 

Co konkrétně děláme? Základem jsou bohoslužby každou neděli v 9 hodin. Po nich se scházíme k setkáním u kávy. Paralelně s nimi probíhá výuka dětí v nedělní škole ve dvou věkových skupinkách. Na prahu dospělosti konáme tzv. konfirmaci, což je první osobní vyznání víry v životě a přiznání se ke křtu, který proběhl v nejranějším věku. Pravidelně se schází skupinka dětí, dorostu a mládeže. Svoje schůzky má i střední generace, seniorklub, konáme letní tábory a sborové rekreace. V našem kostele je možné uzavřít manželství po předchozí předmanželské přípravě. A samozřejmě doprovázíme pozůstalé v souvislosti s úmrtím jejich blízkých.

 

Náš sbor jistě není uzavřenou komunitou, ale srdečně zveme každého k účasti na sborovém životě. Snažíme se mezi sebou vytvářet vztahy důvěry, vzájemné úcty, lásky a solidárnosti. Současně víme, že ne vždy se nám to stoprocentně daří a že jsme zkrátka jen chybující lidé.

 

Ve sboru působí farář spolu s i funkčním čtrnáctičlenným staršovstvem, které celý sbor řídí a vede po stránce duchovní, ale i hospodářské i stavební.