CCE_Logo_FarnisborvOlomouci_H_Black

Drahanovice

V neděli 19.6.2022 se konalo sborové odpoledne v Drahanovicích: rodinné bohoslužby, rozhovory, občerstvení, program pro děti

V neděli 19.6. 2022 se konalo sborové odpoledne v Drahanovicích.

Zahájili jsme rodinnými bohoslužbami opraveném evangelickém kostele, nyní Galerii U Kalicha.

Hostem byla také Ing. Arch. Trtílková, která nám přiblížila koncepci opravy zdejšího kostela.

Poté jsme se přesunuli na zahradu. K dobré náladě nám hrálo sdružení trubačů Consonare.

Bylo připraveno občerstvení – káva, buchty, pochoutky z grilu.

Nejen pro děti si mohly vyzkoušet zatloukání hřebíků, žonglování, nebo si navléct korálky.

I počasí nám přálo, a tak jsme mohli zase společně prožít milé a požehnané odpoledne.

 

O NÁS

Jsme křesťané, hlásící se k protestantské tradici. Chceme se s druhými dělit o principy své víry a křesťanskou víru nabízet všem, kdo o ni projeví zájem. Slovo křesťan pochází od jména Kristus. Toho vyznáváme jako živého Božího Syna a Spasitele s ním spojujeme svou osobní naději i naději pro náš svět. Vlastní obsah křesťanské víry vyznáváme nejčastěji slovy Apoštolského vyznání víry.

Součástí naší činnosti je nabídka duchovního poradenství a doprovázení pro všechny, kdo hledají odpovědi na své životní otázky, nebo řeší závažné životní problémy. Součástí toho bývá zřetel na Písmo svaté a také modlitba. V neposlední řadě patří k naší činnosti také charitativní služba a péče o všelijak potřebné lidi.

 

Co konkrétně děláme? Základem jsou bohoslužby každou neděli v 9 hodin. Po nich se scházíme k setkáním u kávy. Paralelně s nimi probíhá výuka dětí v nedělní škole ve dvou věkových skupinkách. Na prahu dospělosti konáme tzv. konfirmaci, což je první osobní vyznání víry v životě a přiznání se ke křtu, který proběhl v nejranějším věku. Pravidelně se schází skupinka dětí, dorostu a mládeže. Svoje schůzky má i střední generace, seniorklub, konáme letní tábory a sborové rekreace. V našem kostele je možné uzavřít manželství po předchozí předmanželské přípravě. A samozřejmě doprovázíme pozůstalé v souvislosti s úmrtím jejich blízkých.

 

Náš sbor jistě není uzavřenou komunitou, ale srdečně zveme každého k účasti na sborovém životě. Snažíme se mezi sebou vytvářet vztahy důvěry, vzájemné úcty, lásky a solidárnosti. Současně víme, že ne vždy se nám to stoprocentně daří a že jsme zkrátka jen chybující lidé.

 

Ve sboru působí farář spolu s i funkčním čtrnáctičlenným staršovstvem, které celý sbor řídí a vede po stránce duchovní, ale i hospodářské i stavební.