CCE_Logo_FarnisborvOlomouci_H_Black

Setkání pracovníků s dětmi

Hostili jsme učitele nedělních škol

V sobotu 4. listopadu se konalo v našem kostele

Setkání pracovníků s dětmi v ČCE.

Přivítali jme asi 60 inspirace chtivých osob z mnoha sborů z celé republiky.

Byl připraven program ve třech dílnách. Eva Muroňová představila celostní katechetiku podle Franze Ketta. Další skupina se věnovala práci s biblickými postavičkami pod vedením M. Klaškové. Třetí dílna se věnovala problematice práce s dětmi s ADHD s D. Pokornou. Vládla tvůrčí a radostná atmosféra. Potěšení přineslo také setkání, rozhovory, sdílení s ostatními učiteli. Mládežníci zajistili hlídání a program pro skupinku dětí, které přijely s rodiči.

Věříme, že jsme načerpali mnoho nových nápadů, poznatků a inspirace do další práce s dětmi.

Těšíme se na další setkání v našem seniorátu na jaře a s ostatními příští rok opět na začátku listopadu.

O NÁS

Jsme křesťané, hlásící se k protestantské tradici. Chceme se s druhými dělit o principy své víry a křesťanskou víru nabízet všem, kdo o ni projeví zájem. Slovo křesťan pochází od jména Kristus. Toho vyznáváme jako živého Božího Syna a Spasitele s ním spojujeme svou osobní naději i naději pro náš svět. Vlastní obsah křesťanské víry vyznáváme nejčastěji slovy Apoštolského vyznání víry.

Součástí naší činnosti je nabídka duchovního poradenství a doprovázení pro všechny, kdo hledají odpovědi na své životní otázky, nebo řeší závažné životní problémy. Součástí toho bývá zřetel na Písmo svaté a také modlitba. V neposlední řadě patří k naší činnosti také charitativní služba a péče o všelijak potřebné lidi.

 

Co konkrétně děláme? Základem jsou bohoslužby každou neděli v 9 hodin. Po nich se scházíme k setkáním u kávy. Paralelně s nimi probíhá výuka dětí v nedělní škole ve dvou věkových skupinkách. Na prahu dospělosti konáme tzv. konfirmaci, což je první osobní vyznání víry v životě a přiznání se ke křtu, který proběhl v nejranějším věku. Pravidelně se schází skupinka dětí, dorostu a mládeže. Svoje schůzky má i střední generace, seniorklub, konáme letní tábory a sborové rekreace. V našem kostele je možné uzavřít manželství po předchozí předmanželské přípravě. A samozřejmě doprovázíme pozůstalé v souvislosti s úmrtím jejich blízkých.

 

Náš sbor jistě není uzavřenou komunitou, ale srdečně zveme každého k účasti na sborovém životě. Snažíme se mezi sebou vytvářet vztahy důvěry, vzájemné úcty, lásky a solidárnosti. Současně víme, že ne vždy se nám to stoprocentně daří a že jsme zkrátka jen chybující lidé.

 

Ve sboru působí farář spolu s i funkčním čtrnáctičlenným staršovstvem, které celý sbor řídí a vede po stránce duchovní, ale i hospodářské i stavební.