CCE_Logo_FarnisborvOlomouci_H_Black

Setkání učitelů nedělní školy v Kolíně

Vypravili jsme se načerpat inspiraci, jak pracovat s dětmi

První listopadovou sobotu se  každý rok koná Celocírkevní setkání učitelů a učitelek nedělní školy.

Tentokrát jsme se vypravily ve třech do Kolína.

Po úvodní pobožnosti Lenky Ridzoňové jsme si vyslechly přednášku psychoterapeutky Noemi Matějková na téma Co děti potřebují?.

Po poledním občerstvení u buchet a baget jsme navštívily dílnu Děti dětem – starší děti připravují bohoslužby pro mladší děti pod vedením Daniely Bednaříkové.

Odvezly jsme si plno nápadů, které jsme hned v neděli vyzkoušely na našich nejmenších v nedělce.

I když jsme vyjížděly z Olomouce za tmy a zase se za tmy vracely, stálo to za to.

 

O NÁS

Jsme křesťané, hlásící se k protestantské tradici. Chceme se s druhými dělit o principy své víry a křesťanskou víru nabízet všem, kdo o ni projeví zájem. Slovo křesťan pochází od jména Kristus. Toho vyznáváme jako živého Božího Syna a Spasitele s ním spojujeme svou osobní naději i naději pro náš svět. Vlastní obsah křesťanské víry vyznáváme nejčastěji slovy Apoštolského vyznání víry.

Součástí naší činnosti je nabídka duchovního poradenství a doprovázení pro všechny, kdo hledají odpovědi na své životní otázky, nebo řeší závažné životní problémy. Součástí toho bývá zřetel na Písmo svaté a také modlitba. V neposlední řadě patří k naší činnosti také charitativní služba a péče o všelijak potřebné lidi.

 

Co konkrétně děláme? Základem jsou bohoslužby každou neděli v 9 hodin. Po nich se scházíme k setkáním u kávy. Paralelně s nimi probíhá výuka dětí v nedělní škole ve dvou věkových skupinkách. Na prahu dospělosti konáme tzv. konfirmaci, což je první osobní vyznání víry v životě a přiznání se ke křtu, který proběhl v nejranějším věku. Pravidelně se schází skupinka dětí, dorostu a mládeže. Svoje schůzky má i střední generace, seniorklub, konáme letní tábory a sborové rekreace. V našem kostele je možné uzavřít manželství po předchozí předmanželské přípravě. A samozřejmě doprovázíme pozůstalé v souvislosti s úmrtím jejich blízkých.

 

Náš sbor jistě není uzavřenou komunitou, ale srdečně zveme každého k účasti na sborovém životě. Snažíme se mezi sebou vytvářet vztahy důvěry, vzájemné úcty, lásky a solidárnosti. Současně víme, že ne vždy se nám to stoprocentně daří a že jsme zkrátka jen chybující lidé.

 

Ve sboru působí farář spolu s i funkčním čtrnáctičlenným staršovstvem, které celý sbor řídí a vede po stránce duchovní, ale i hospodářské i stavební.