CCE_Logo_FarnisborvOlomouci_H_Black

Světýlka

Odpoledne pro děti s Podobenstvím o deseti družičkách

V neděli 26.11. 2024 od 15. hodin připravila Danka Vrajová se svým týmem odpoledne pro děti.

Sešli jsme se v kostele a děti se rozdělili do dvou skupin „družiček“. Každou skupinu vedla jedna zkušená družička: jednu Esterka a druhou Pája. Úkolem družiček bylo připravit se na svatbu. Nejprve bylo potřeba vyrobit družičkám čelenky a krásně je nazdobit. Potom jsme najít pro družičky střevíčky – dvě skupiny spolu hráli obrovské pexeso, bylo to tak napínavé, že i přihlížející maminky a tatínci vstali ze židlí a napovídali. Nakonec si družičky nazdobily své lampičky lesklými kamínky. Prozíravé družičky si řekly, že je potřeba do lampiček vzít na svatbu taky nějaký olej do zásoby, a tak šly za Olejníkem nějaký zakoupit. Pošetilé družičky zatím vesele klábosili na gauči a nikam nešly. Družičky se čekaly společně na ženicha. Ale trvalo to dlouuuuho. Ženich se opozdil. Všechny družičky usnuly. Tu se ozvala hudba, ženich (Ondra) přicházel. Družičky se probudily, a zjistily, že jim všem lampičky zhasly. Prozíravé družičky měly náhradní olej, dolily jej do lampiček, lampičky se zase rozsvítily, a ony mohly s ženichem a jeho průvodem na svatbu. Ale pošetilé družičky spěchaly za Olejníkem, bušily na jeho vrata, ale on snad spal. Prozíravé družičky se radovaly s ženichem na svatební hostině, pošetilé zůstaly smutně přede dveřmi.

Potom se průvod se světýlky vydal do parku, kde pátral po všech obrázcích se světlem. Došli jsme až do altánku a tam jsme zazpívali „Moje malé světélko“.

Děkujeme za krásné odpoledne všem, kteří se na přípravě podíleli.

O NÁS

Jsme křesťané, hlásící se k protestantské tradici. Chceme se s druhými dělit o principy své víry a křesťanskou víru nabízet všem, kdo o ni projeví zájem. Slovo křesťan pochází od jména Kristus. Toho vyznáváme jako živého Božího Syna a Spasitele s ním spojujeme svou osobní naději i naději pro náš svět. Vlastní obsah křesťanské víry vyznáváme nejčastěji slovy Apoštolského vyznání víry.

Součástí naší činnosti je nabídka duchovního poradenství a doprovázení pro všechny, kdo hledají odpovědi na své životní otázky, nebo řeší závažné životní problémy. Součástí toho bývá zřetel na Písmo svaté a také modlitba. V neposlední řadě patří k naší činnosti také charitativní služba a péče o všelijak potřebné lidi.

 

Co konkrétně děláme? Základem jsou bohoslužby každou neděli v 9 hodin. Po nich se scházíme k setkáním u kávy. Paralelně s nimi probíhá výuka dětí v nedělní škole ve dvou věkových skupinkách. Na prahu dospělosti konáme tzv. konfirmaci, což je první osobní vyznání víry v životě a přiznání se ke křtu, který proběhl v nejranějším věku. Pravidelně se schází skupinka dětí, dorostu a mládeže. Svoje schůzky má i střední generace, seniorklub, konáme letní tábory a sborové rekreace. V našem kostele je možné uzavřít manželství po předchozí předmanželské přípravě. A samozřejmě doprovázíme pozůstalé v souvislosti s úmrtím jejich blízkých.

 

Náš sbor jistě není uzavřenou komunitou, ale srdečně zveme každého k účasti na sborovém životě. Snažíme se mezi sebou vytvářet vztahy důvěry, vzájemné úcty, lásky a solidárnosti. Současně víme, že ne vždy se nám to stoprocentně daří a že jsme zkrátka jen chybující lidé.

 

Ve sboru působí farář spolu s i funkčním čtrnáctičlenným staršovstvem, které celý sbor řídí a vede po stránce duchovní, ale i hospodářské i stavební.