CCE_Logo_FarnisborvOlomouci_H_Black

Kázání

17.9.2023

Jan Lukáš
Nová naděje pro Boží tvorstvo
Římanům 8, 18-23

10.9.2023

Jan Lukáš
Dva synové
Lukáš 15, 11-32

3.9.2023

Jan Lukáš
Bůh nikomu nestraní
Skutky 28b, 24-35

27.8.2023

Alexandr Jeništa
Žalm 8

20.8.2023

Ondřej Bláha
Matouš 4, 35-41

13.8.2023

Jana Hojná
Vidění očima víry
2. Královská 6, 8-23

30.7.2023

Jan Lukáš
Falešní proroci
Matouš 7, 15-20

9.7.2023

Jan Lukáš
O dvou cestách
Matouš 7, 13-14

2.7.2023

Jan Lukáš
O posuzování druhých
Matouš 7, 1-6

25.6.2023

Jana Hojná
1. Královská 19, 19-21

18.6.2023

Jan Lukáš
Podobenství o hostině
Lukáš 14, 15-24

11.6.2023

Jan Lukáš
Vzkříšení dcery Jairovy
Marek 5, 21-24, 35-43

21.5.2023

Jan Lukáš
Podobenství o kvasu
Matouš 13, 33

14.5.2023

Jan Lukáš
Vy jste sůl země
Matouš 5, 13

30.4.2023

Jan Lukáš
Cesta do Emaus II.
Lukáš 24, 28-32

23.4.2023

Jana Hojná
Jan 21, 1-14

16.4.2023

Jan Lukáš
Cesta do Emaus
Jan 1, 19 – 28

10.4.2023

Jan Lukáš
Vzkříšení a život
Jan 11, 25 – 26

9.4.2023

Jan Lukáš
Velikonoční neděle
Lukáš 24, 1-12

7.4.2023

Jan Lukáš
Lidé pod křížem
Lukáš 23, 44-49

2.4.2023

Jan Lukáš
Jákobovy zkřížené ruce
1. Mojžíšova 48, 14-19

26.3.2023

Ondřej Bláha (Luděk Rejchrt)
Koloským 2, 12-17

19.3.2023

Jan Lukáš
Boží zvláštní zacházení s člověkem
Matouš 18, 23–35

12.3.2023

Jan Lukáš
Kain a Ábel
1. Mojžíšova 4, 2-26

5.3.2023

Jan Lukáš
O rozhodnutí k následování
Lukáš 9, 57-62

19.2.2023

Jan Lukáš
Žalm 31
Žalm 31, 1-5

12.2.2023

Jan Lukáš
Běh a boj víry
1. Korintským 9, 24-27

5.2.2023

Jan Lukáš
Chléb života
Jan 6, 35

29.1.2023

Jan Lukáš
Uzdravení posedlých v Gadaře
Matouš 8, 28-34

22.1.2023

Jana Hojná
Genesis 1, 1-21

15.1.2023

Jan Lukáš
Slova ryzí
Žalm 12

8.1.2023

Jan Lukáš
Bůh, který vidí
1. Mojžíšova 16, 13

1.1.2023

Jan Lukáš
Obřezání Páně
Lukáš 2,21

31.12.2022

Jan Lukáš
Dejte se smířit s Bohem
2. Korintským 5, 17-21

26.12.2022

Kamil Vystavěl
Říkají mu syn Davidův
Lukáš 2, 1-20

25.12.2022

Jan Lukáš
Boží hod vánoční
Lukáš 2, 10-11

11.12.2022

Jan Lukáš
Jsi ten, který má přijít
Matouš 11, 2-15

4.12.2022

Jan Lukáš
Jákobovy vánoce
Genesis 28, 10-19

27.11.2022

Jan Lukáš
Proutek z pařezu Jišajova
Izajáš 11, 1

20.11.2022

Daniel Tomeš
Žalm 90, 16-17

13.11.2022

Jan Lukáš
Davidovo pokání
2. Samuelova 12

6.11.2022

Benjamin Roll
Proč jste tak ustrašení?
Marek 4, 35-41

30.10.2022

Jana Hojná
Abakuk 3, 17-19

23.10.2022

Jan Lukáš
Davidův hřích
2. Samuelova 11

16.10.2022

Lubomír Červenka
Slovo na cestu
Koloským 3, 12

2.10.2022

Jan Lukáš
David a Abígajil
1. Samuelova 26, 35-42

25.9.2022

Jan Lukáš
David v jeskyni Én–gedí
1. Samuelova 24, 20

18.9.2022

Jan Lukáš
David a Goliáš
1. Samuelova 17

O NÁS

Jsme křesťané, hlásící se k protestantské tradici. Chceme se s druhými dělit o principy své víry a křesťanskou víru nabízet všem, kdo o ni projeví zájem. Slovo křesťan pochází od jména Kristus. Toho vyznáváme jako živého Božího Syna a Spasitele s ním spojujeme svou osobní naději i naději pro náš svět. Vlastní obsah křesťanské víry vyznáváme nejčastěji slovy Apoštolského vyznání víry.

Součástí naší činnosti je nabídka duchovního poradenství a doprovázení pro všechny, kdo hledají odpovědi na své životní otázky, nebo řeší závažné životní problémy. Součástí toho bývá zřetel na Písmo svaté a také modlitba. V neposlední řadě patří k naší činnosti také charitativní služba a péče o všelijak potřebné lidi.

 

Co konkrétně děláme? Základem jsou bohoslužby každou neděli v 9 hodin. Po nich se scházíme k setkáním u kávy. Paralelně s nimi probíhá výuka dětí v nedělní škole ve dvou věkových skupinkách. Na prahu dospělosti konáme tzv. konfirmaci, což je první osobní vyznání víry v životě a přiznání se ke křtu, který proběhl v nejranějším věku. Pravidelně se schází skupinka dětí, dorostu a mládeže. Svoje schůzky má i střední generace, seniorklub, konáme letní tábory a sborové rekreace. V našem kostele je možné uzavřít manželství po předchozí předmanželské přípravě. A samozřejmě doprovázíme pozůstalé v souvislosti s úmrtím jejich blízkých.

 

Náš sbor jistě není uzavřenou komunitou, ale srdečně zveme každého k účasti na sborovém životě. Snažíme se mezi sebou vytvářet vztahy důvěry, vzájemné úcty, lásky a solidárnosti. Současně víme, že ne vždy se nám to stoprocentně daří a že jsme zkrátka jen chybující lidé.

 

Ve sboru působí farář spolu s i funkčním čtrnáctičlenným staršovstvem, které celý sbor řídí a vede po stránce duchovní, ale i hospodářské i stavební.