CCE_Logo_FarnisborvOlomouci_H_Black

Akce

The Collaboration Contamination Concert

Benefiční koncert na podporu spolku Setkávání Travná – hraje Edmund a dalších 20 hudebníků.

Setkání v Drahanovicích

Sborové odpoledne, setkání rodin s dětmi z okolních sborů

Noc kostelů

otevřený kostel pro každého

Koncert KEA

Postně-velikonoční koncert Konzervatoře Evangelické akademie

S biblí do Súdánu

Beseda se Štěpánem Jančou

Nečekané Vánoce

Dětská vánoční hra – hrají děti z nedělní školy a zpívá mládež

Punč pro Honzíka

Charitativní podvečer s punčem, trubači, hudba, kouzelník, dílnička pro děti, kostel ke ztišení

TAIZÉ

Modlitební večer

Společné bohoslužby v Červeném kostele

Společné bohoslužby sborů v Olomouci, Hranicích, Prostějově, Přerově a ve Šternberku

Výtvarná dílna

Makramé – vánoční ozdoby

O NÁS

Jsme křesťané, hlásící se k protestantské tradici. Chceme se s druhými dělit o principy své víry a křesťanskou víru nabízet všem, kdo o ni projeví zájem. Slovo křesťan pochází od jména Kristus. Toho vyznáváme jako živého Božího Syna a Spasitele s ním spojujeme svou osobní naději i naději pro náš svět. Vlastní obsah křesťanské víry vyznáváme nejčastěji slovy Apoštolského vyznání víry.

Součástí naší činnosti je nabídka duchovního poradenství a doprovázení pro všechny, kdo hledají odpovědi na své životní otázky, nebo řeší závažné životní problémy. Součástí toho bývá zřetel na Písmo svaté a také modlitba. V neposlední řadě patří k naší činnosti také charitativní služba a péče o všelijak potřebné lidi.

 

Co konkrétně děláme? Základem jsou bohoslužby každou neděli v 9 hodin. Po nich se scházíme k setkáním u kávy. Paralelně s nimi probíhá výuka dětí v nedělní škole ve dvou věkových skupinkách. Na prahu dospělosti konáme tzv. konfirmaci, což je první osobní vyznání víry v životě a přiznání se ke křtu, který proběhl v nejranějším věku. Pravidelně se schází skupinka dětí, dorostu a mládeže. Svoje schůzky má i střední generace, seniorklub, konáme letní tábory a sborové rekreace. V našem kostele je možné uzavřít manželství po předchozí předmanželské přípravě. A samozřejmě doprovázíme pozůstalé v souvislosti s úmrtím jejich blízkých.

 

Náš sbor jistě není uzavřenou komunitou, ale srdečně zveme každého k účasti na sborovém životě. Snažíme se mezi sebou vytvářet vztahy důvěry, vzájemné úcty, lásky a solidárnosti. Současně víme, že ne vždy se nám to stoprocentně daří a že jsme zkrátka jen chybující lidé.

 

Ve sboru působí farář spolu s i funkčním čtrnáctičlenným staršovstvem, které celý sbor řídí a vede po stránce duchovní, ale i hospodářské i stavební.