CCE_Logo_FarnisborvOlomouci_H_Black

Kázání

19.5.2024

Noemi Batlová
Skutky 2, 17-18

12.5.2024

Jan Lukáš
Nanebevstoupení Páně
Efezkým 1, 20-23

5.5.2024

Jana Hojná
Marek 8, 22-26

28.4.2024

Daniel Tomeš
Zpívejte Hospodinu píseň novou.
Žalm 98

21.4.2024

Jan Lukáš
Petrova ordinace
Jan 21, 15-19

14.4.2024

Jan Lukáš
Hoši, máte …
Jan 21, 1-14

7.4.2024

Jan Lukáš
Věřící Tomáš
Jan 20, 24-29

1.4.2024

Jan Lukáš
Vzkříšený Pán nás posílá odpouštět hříchy
Jan 20, 19-23

31.3.2024

Jan Lukáš
Proč pláčeš? Koho hledáš?
Jan 20, 11-16

24.3.2024

Jana Rumlová
Marek 10, 35

17.3.2024

Jan Lukáš
Štípající hadi
2. Královská 18, 1-4

10.2.2024

David Nečil (Ondřej Bláha)
Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví
Exodus 20, 16

3.3.2024

Daniel Tomeš (Alexandr Jeništa)
Žalm 25, 15

18.2.2024

Jan Lukáš
Běh víry
Židům 11,39-12,3

11.2.2024

Jan Lukáš
Uzdravení slepého u Jericha
Lukáš 18, 35-43

4.2.2024

Štěpán Janča
Kde začíná nebe a peklo
Jan 3, 16-21

28.1.2024

Noemi Batlová
Skutky 8, 26-40

21.1.2024

Jan Lukáš
Všecko nechť se mezi vámi děje v lásce
1. Korintským 16, 7-18

14.1.2024

Jan Lukáš
Ježíš a děti
Marek 10, 13-16

7.1.2024

Jan Lukáš
Svatba Beránkova
Zjevení 19, 11-16

1.1.2024

Jan Lukáš
Nové nebe a nová země
Zjevení 21, 1-5

31.12.2023

Jan Lukáš
Útěk do Egypta, vraždění neviňátek
Matouš 2, 13-23

26.12.2023

Marek Zikmund
Tajemství zve k objevování
1.Timoteovi 3,16

25.12.2023

Jan Lukáš
Vánoční kázání o volu a oslu
Izajáš 1, 2-3

24.12.2023

Jana Hojná
Lukáš 2, 14

10.12.2023

Jan Lukáš
Nepatříme temnotě
1. Tesalonickým 5, 1-6

3.12.2023

Jan Lukáš
David a Ježíš
Izajáš 7, 14

26.11.2023

Roman Mazur
Boží království
Matouš 6, 10a

19.11.2023

Jan Lukáš
Kdy to praskne?
Izajáš 49, 13-16

12.11.2023

Jan Lukáš
Já jsem s vámi
Matouš 28, 20b

5.11.2023

Jan Lukáš
Zkáza Sodomy
Genesis 11

29.10.2023

Ondřej Bláha
Galatským 5, 1-6

22.10.2023

Jana Hojná
Numeri 14, 1-2, 6-12, 17-24

15.10.2023

Jan Lukáš
Uzdravení ochrnutého
Marek 2, 1-12

8.10.2023

Jan Lukáš
Pomíjivost života
Kazatel 3, 1-8

1.10.2023

Jan Lukáš
Chléb náš vezdejší dej nám dnes
Matouš 6, 11

24.9.2023

Jan Lukáš
Vzpoura člověka
Genesis 3, 9 a 21-22

17.9.2023

Jan Lukáš
Nová naděje pro Boží tvorstvo
Římanům 8, 18-23

10.9.2023

Jan Lukáš
Dva synové
Lukáš 15, 11-32

3.9.2023

Jan Lukáš
Bůh nikomu nestraní
Skutky 28b, 24-35

27.8.2023

Alexandr Jeništa
Žalm 8

20.8.2023

Ondřej Bláha
Matouš 4, 35-41

13.8.2023

Jana Hojná
Vidění očima víry
2. Královská 6, 8-23

30.7.2023

Jan Lukáš
Falešní proroci
Matouš 7, 15-20

9.7.2023

Jan Lukáš
O dvou cestách
Matouš 7, 13-14

2.7.2023

Jan Lukáš
O posuzování druhých
Matouš 7, 1-6

25.6.2023

Jana Hojná
1. Královská 19, 19-21

18.6.2023

Jan Lukáš
Podobenství o hostině
Lukáš 14, 15-24

O NÁS

Jsme křesťané, hlásící se k protestantské tradici. Chceme se s druhými dělit o principy své víry a křesťanskou víru nabízet všem, kdo o ni projeví zájem. Slovo křesťan pochází od jména Kristus. Toho vyznáváme jako živého Božího Syna a Spasitele s ním spojujeme svou osobní naději i naději pro náš svět. Vlastní obsah křesťanské víry vyznáváme nejčastěji slovy Apoštolského vyznání víry.

Součástí naší činnosti je nabídka duchovního poradenství a doprovázení pro všechny, kdo hledají odpovědi na své životní otázky, nebo řeší závažné životní problémy. Součástí toho bývá zřetel na Písmo svaté a také modlitba. V neposlední řadě patří k naší činnosti také charitativní služba a péče o všelijak potřebné lidi.

 

Co konkrétně děláme? Základem jsou bohoslužby každou neděli v 9 hodin. Po nich se scházíme k setkáním u kávy. Paralelně s nimi probíhá výuka dětí v nedělní škole ve dvou věkových skupinkách. Na prahu dospělosti konáme tzv. konfirmaci, což je první osobní vyznání víry v životě a přiznání se ke křtu, který proběhl v nejranějším věku. Pravidelně se schází skupinka dětí, dorostu a mládeže. Svoje schůzky má i střední generace, seniorklub, konáme letní tábory a sborové rekreace. V našem kostele je možné uzavřít manželství po předchozí předmanželské přípravě. A samozřejmě doprovázíme pozůstalé v souvislosti s úmrtím jejich blízkých.

 

Náš sbor jistě není uzavřenou komunitou, ale srdečně zveme každého k účasti na sborovém životě. Snažíme se mezi sebou vytvářet vztahy důvěry, vzájemné úcty, lásky a solidárnosti. Současně víme, že ne vždy se nám to stoprocentně daří a že jsme zkrátka jen chybující lidé.

 

Ve sboru působí farář spolu s i funkčním čtrnáctičlenným staršovstvem, které celý sbor řídí a vede po stránce duchovní, ale i hospodářské i stavební.